1636 1704 1133 1565 1652 1145 1879 1315 1326 1655 1447 1131 1546 1372 1947 1783 1174 1943 1229 1513 1896 1748 1581 1728 1587 1375 1243 1093 1343 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Maetam Subdistrict Administrative Organization

www.maetam.go.th

คำขวัญทุ่งนาเขียวตลอดปี มากมีลำไยหวาน สืบสานประเพณี เป็นศรีพระธาตุแสงแก้ว

วิสัยทัศน์ตำบลแม่ต๋ำพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น