1840 1206 1044 1597 1935 1337 1979 1554 1745 1342 1953 1971 1581 1672 1909 1432 1807 1754 1874 1757 1841 1570 1630 1667 1664 1502 1005 1049 1535 คำขอข้อมูลข่าวสารราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Maetam Subdistrict Administrative Organization

www.maetam.go.th

คำขวัญทุ่งนาเขียวตลอดปี มากมีลำไยหวาน สืบสานประเพณี เป็นศรีพระธาตุแสงแก้ว

วิสัยทัศน์ตำบลแม่ต๋ำพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำขอข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่

มีความประสงค์ขอ

1 .
+
-

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น