1859 1256 1731 1409 1870 1651 1308 1065 1650 1439 1315 1169 1051 1437 1717 1129 1738 1815 1697 1566 1163 1699 1017 1642 1564 1820 1913 1437 1222 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Maetam Subdistrict Administrative Organization

www.maetam.go.th

คำขวัญทุ่งนาเขียวตลอดปี มากมีลำไยหวาน สืบสานประเพณี เป็นศรีพระธาตุแสงแก้ว

วิสัยทัศน์ตำบลแม่ต๋ำพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น