หน้าแรก Siteorigin

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2020 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 สิงหาคม 2020 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
7 สิงหาคม 2020 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
18 กรกฎาคม 2020 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
29 พฤษภาคม 2020 ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี พ.ศ. 2563
18 มีนาคม 2020 โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวกิจกรรม

1 20 21

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง จากเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

There are no topics posted yet.
Add new topic

เว็บบอร์ดถาม-ตอบ

ช่องทางการตอบแบบวัด EIT & IIT

ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น

ข้อมูลสารสนเทศจาก DLA

กิจกรรมต่างๆ

1 20 21 22 126
1 20 21 22 126

สารสนเทศจากหน่วยงานกลาง

หน่วยงานภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552 Email : obt.maetam@hotmail.com

หมู่บ้านใน อบต.แม่ต๋ำ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง
หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง
หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน
หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้
หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้
หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์

ที่ตั้งของ อบต.แม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290