หน้าแรก Siteorigin

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 47/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 46/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม(เพิ่มเติม)
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 44/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 43/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสถานที่กักกันโรครูปแบบเฉพาะองค์กร Organizationl Quarantine (OQ)
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 42/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

1 2 3 19

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง จากเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Add new topic

เว็บบอร์ดถาม-ตอบ

ช่องทางการตอบแบบวัด EIT & IIT

ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552 Email : obt.maetam@hotmail.com

หมู่บ้านใน อบต.แม่ต๋ำ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง
หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง
หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน
หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้
หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้
หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์

ที่ตั้งของ อบต.แม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290