หน้าแรก Siteorigin

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2022 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
7 เมษายน 2022 การเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2565 ของอำเภอพญาเม็งราย ในวันที่ 6 เม.ย.65 เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอำเภอพญาเม็งราย
7 เมษายน 2022 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 คณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายทองใบ มีกิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเป็นประธาน ได้ร่วมการประชุมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 เมษายน 2022 โครงการสร้างแนวกันไฟในตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี พ.ศ.2565
1 เมษายน 2022 โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ
28 มีนาคม 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำและประชาชนจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำอิง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวกิจกรรม

1 2 3 21

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง จากเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Add new topic

เว็บบอร์ดถาม-ตอบ

ช่องทางการตอบแบบวัด EIT & IIT

ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น

ข้อมูลสารสนเทศจาก DLA

กิจกรรมต่างๆ

สารสนเทศจากหน่วยงานกลาง

หน่วยงานภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552 Email : obt.maetam@hotmail.com

หมู่บ้านใน อบต.แม่ต๋ำ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง
หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง
หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน
หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้
หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้
หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์

ที่ตั้งของ อบต.แม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290