การแข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมแข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2563 วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านศรีสะอาด หมู่ 9 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย