มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน จากโรค Covid – 19 ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid – 19 ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 10 กันยายน 2564 (ของที่ได้รับบริจาก จากประชาชนในตำบลแม่ต๋ำ)