องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน เนืื่องจากการระบาด Covid – 19

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid – 19 ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

คลิกชมภาพทั้งหมด