องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเข้าร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ป่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 9 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเข้าร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ป่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 9 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

คลิกชมภาพทั้งหมด