หน้าแรก Siteorigin

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2021 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
13 กันยายน 2021 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
5 กรกฎาคม 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 85/2564 เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 50/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 49/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
25 มิถุนายน 2021 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 50/2564 เรื่อง กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ทุกแห่ง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่

ข่าวกิจกรรม

1 2 19

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง จากเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Add new topic

เว็บบอร์ดถาม-ตอบ

7 กันยายน 2021 สอบถามเรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
29 กรกฎาคม 2021 หาพ่อค้าเหมาสวนลำไย พร้อมเก็บอาทิตย์หน้า
29 กรกฎาคม 2021 เครื่องไมโครเวฟไม่ร้อน แม่ต๋ำ ซ่อมที่ไหนได้บ้างครับ
29 กรกฎาคม 2021 ที่แม่ต๋ำ มีนวดรักษาอาการ จับเส้นเก่งๆ ที่ไหนบ้างครับ
29 กรกฎาคม 2021 เกร็ดความรู้ ความหมายโดยรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบล
23 มิถุนายน 2021 ตลาดขายส่งในจังหวัดเจียงฮายเฮา มีตางใดพ่องครับ
23 มิถุนายน 2021 ใครพอทราบบ้างครับเครื่องปั่นไฟเช่าที่ไหนได้บ้างในเชียงรายครับ
23 มิถุนายน 2021 ทดสอบเว็บบอร์ด
28 กันยายน 2020 สอบถามเรื่องการแจ้งรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15 สิงหาคม 2020 กฏการใช้งานเว็บบอร์ด

ช่องทางการตอบแบบวัด EIT & IIT

ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น

หน่วยงานภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552 Email : obt.maetam@hotmail.com

หมู่บ้านใน อบต.แม่ต๋ำ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง
หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง
หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน
หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้
หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้
หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์

ที่ตั้งของ อบต.แม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290