การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
  หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
  โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552
  Email

  saraban@maetam.go.th
  obt.maetam@hotmail.com