ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552
Email

saraban@maetam.go.th
obt.maetam@hotmail.com