กิจกรรมปลุกป่าและบวชป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลุกป่าและบวชป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ป่าชุมชน วัดม่อนเศรษฐี บ้านป่ามื่น หมู่ 8 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย