โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตาดควัน ประจำปีงบประมาณ 2565

                                โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตาดควัน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 เมษายน 25654 ณ.จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำตาดควัน หมู่ที่ 6 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย