โรงเรียน อบต.แม่ต๋ำ

นายทัชชนัจ อนุเคราะห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน


นางธนภรณ์ วิริยะกุลขจร
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

นางสุวิมล คิดดี
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

นางสาวนิรชา มีสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.1

นางณัฏฐ์ชญา โนมูล
ครูชำนาญการพิศษ คศ.1

นางสาวสุรารักษ์ รวมสุข
ครูอัตราจ้าง

นางนันทิยา เขตรักษา
ครูอัตราจ้าง

นายนนทิยุต เทียนไท
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปภาวดี อัศวะมงคล
ครูอัตราจ้าง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-726x1024-1.jpg
นายนราวิทย์ จอมรังษี
จ้างเหมาบริการ