กองช่าง

นายธนชิต รุดทัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอาธิรัตน์ เชียงชีระ
นายช่างโยธา
ชำนาญการ

นายทวิช อินต๊ะยศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอินทิรา รู้น้อม
คนงาน

นายกฤษฎา ก๋าสมุทร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายศิวชัย ปันแก้ว
จ้างเหมาบริการ