การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ