การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ.อำเภอพญาเม็งราย

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ.อำเภอพญาเม็งราย