รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ นำโดยท่านปลัดณรงค์ การ่อแก้ว พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564