โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย วันที่ 9 สิงหาคม 2562