สวัสดิการรัฐด้านประกันสังคมแก่พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องสวัสดิการรัฐด้านประกันสังคมแก่พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ