รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (งบการเงิน)

รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม-2564 ดาวน์โหลด

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำเดือน-ตุลาคม-2564 ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด

งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม

งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564