เครื่องไมโครเวฟไม่ร้อน แม่ต๋ำ ซ่อมที่ไหนได้บ้างครับ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: ถาม-ตอบเครื่องไมโครเวฟไม่ร้อน แม่ต๋ำ ซ่อมที่ไหนได้บ้างครับ
หนึ่งบ้านเหนือ asked 10 เดือน ago

มีอาการ ถ้าเปิด ตอนเช้า ตอนเย็น เครื่องทำงานปกติ แต่อาหารไม่ร้อน เวลาอื่นอาหารก็ร้อนปกติ
ไมโครเวฟไม่ร้อน แต่ทำงาน แม่ต๋ำซ่อมที่ไหนได้บ้างครับ