สอบถามเรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: ถาม-ตอบสอบถามเรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
ปลาทู asked 10 เดือน ago

สอบถามเรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ ว่าต้องลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

1 Answers

ต้องใช้เอกสารดั้งต่อไปนี้นะคะ 1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01) 2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ 3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 4. สำเนาหน้าบัญชี ผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ 5. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต (กรณีที่มี) 6. แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02) (กรณีที่ไม่มีบัติสวัดิการแห่งรัฐ 7. สำเนาบัตรข้าราชการ **หากมีขอสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หรือ โทร 053-190551 ค่ะ**