กฏการใช้งานเว็บบอร์ด

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: ถาม-ตอบกฏการใช้งานเว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร พูดคุย ถามตอบ ในเรื่องต่างๆของโรงเรียนเท่านั้น
***คำเตือน ก่อนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ***