องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ทีี่ 8

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling ถนนสายบ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ชร.3075 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recyling ถนนสายบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ทีี่ 4

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ทีี่ 10

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ทีี่ 8

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )