องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนทะเบียนพาณิชย์


keyboard_arrow_right

ตั้งใหม่ กรณีเป็นคณะบุคคล กิจการร่วมค้า

keyboard_arrow_right

ตั้งใหม่ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

keyboard_arrow_right

ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างฯจดทะเบียน บริษัท

keyboard_arrow_right

เปลี่ยนแปลง กรณีบุคคลธรรมดา

keyboard_arrow_right

เปลี่ยนแปลง กรณีเป็นคณะบุคคล กิจการร่วมค้า

keyboard_arrow_right

เปลี่ยนแปลง กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

keyboard_arrow_right

เปลี่ยนแปลง กรณีเป็นห้างฯจดทะเบียน บริษัท

keyboard_arrow_right

เลิก กรณีเป็นคณะบุคคล กิจการร่วมค้า

keyboard_arrow_right

เลิก กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

keyboard_arrow_right

เลิก กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

keyboard_arrow_right

เลิก กรณีเป็นห้างฯจดทะเบียน บริษัท


คู่มือประชาชนงานการเจ้าหน้าที่คู่มือประชาชนงานจัดเก็บคู่มือประชาชนส่วนโยธา