องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 อ่าน 54 ครั้ง )

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋

( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 อ่าน 57 ครั้ง )

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำอิง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ 9 บ้านแม่ต

( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 44 ครั้ง )

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2563 วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วัดม่อนเศรษฐี ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 89 ครั้ง )

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน \"วิ่ง ทั้งตำบล เพื่อคนแม่ต๋ำ\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2563 อ่าน 86 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2563 อ่าน 37 ครั้ง )

ข่าวประชาสัมพันธ์

keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาสผลคะแนนการประเมินสมถรรนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และการทดสอบภาคปฏิบัติฯ

( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling ถนนสายบ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ชร.3075 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recyling ถนนสายบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ทีี่ 4

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ทีี่ 10

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ทีี่ 8

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ทีี่ 9

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

กระดาน ถาม - ตอบ และ แสดงความคิดเห็น

ข่าวเชียงราย ข่าวทั่วไป งานเชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม

ปลัด อบต.แม่ต๋ำ

คู่มือประชาชน ศูนย์รับรู้เรื่องราว ร้องทุกข์ร้องเรียน งบการเงิน การจัดการองค์ความรู้ ยื่นภาษี