องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภาพกิจกรรม

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 อ่าน 53 ครั้ง )

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋

( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 อ่าน 47 ครั้ง )

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำอิง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ 9 บ้านแม่ต

( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 42 ครั้ง )

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2563 วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วัดม่อนเศรษฐี ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 87 ครั้ง )

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน \"วิ่ง ทั้งตำบล เพื่อคนแม่ต๋ำ\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2563 อ่าน 83 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2563 อ่าน 36 ครั้ง )

นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอพญาเม็งราย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ นายทัชชนัจ อนุเคราะห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ และผู้ใหญ่บ้านป่ามื่นเดินทางไปสำรวจวัดม่อนเศรษฐี บ้า

( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2563 อ่าน 63 ครั้ง )

นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอพญาเม็งราย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ และนายทัชชนัจ อนุเคราะห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เดินทางไปฝายชลอน้ำ บ้านแม่ต๋ำใต้ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอ

( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2563 อ่าน 27 ครั้ง )

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2563 อ่าน 24 ครั้ง )

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่ว

( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2562 อ่าน 136 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 1 ธันวาคม 2562

( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2562 อ่าน 56 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำร่วมกับโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 1 วันที่ 1พฤศจิกายน 2562

( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 81 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 กันยายน 2562

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562 อ่าน 85 ครั้ง )

คณะกรรมการร่วมตรวจการประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี2562 บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10 วันที่ 2 กันยายน 2562 โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562 อ่าน 80 ครั้ง )

คณะประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม มาประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 อ่าน 75 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำร่วมกับชาวบ้านแม่ต๋ำน้อยปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ สระน้ำ รพช. บ้านแ

( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2562 อ่าน 105 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย วันที่ 12 สิงหาคม 2562

( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2562 อ่าน 78 ครั้ง )

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย วันที่ 9 สิงหาคม 2562

( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2562 อ่าน 314 ครั้ง )

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสา ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" 28 กรกฎาคม 2562

( ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2562 อ่าน 91 ครั้ง )

ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษา ณ.วัดบ้านแม่ต๋ำกลาง 01/07/2562

( ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2562 อ่าน 42 ครั้ง )

ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษา ณ.วัดบ้านแม่ต๋ำกลาง 08/08/2562

( ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2562 อ่าน 84 ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ หลักสูตรการจัดการขยะในครัวเรือน

( ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 อ่าน 52 ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ หลักสูตรการจัดการขยะในโรงเรียน

( ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 อ่าน 116 ครั้ง )

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562

( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 อ่าน 44 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 5 มิถุนายน 2562

( ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2562 อ่าน 53 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 29 เมษายน 2562

( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 อ่าน 87 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำร่วมงานไหว้สาพญามังราย

( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2562 อ่าน 328 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ2562 วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2562 อ่าน 162 ครั้ง )

โครงการอบรมเยาวชนแม่ต๋ำรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน 76 ครั้ง )

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2562 อ่าน 70 ครั้ง )

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 อ่าน 386 ครั้ง )

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 อ่าน 1060 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2561 อ่าน 223 ครั้ง )

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการสดใสร่างกายแข็งแรง

( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 อ่าน 90 ครั้ง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำและพนักงานกองคลัง ร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 26/08/2561 ณ วัดบ้านแม่ต๋ำกลาง

( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 อ่าน 207 ครั้ง )

ตำบลแม่ต๋ำจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิงประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) \"เจียงฮายเกมส์\"

( ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2561 อ่าน 92 ครั้ง )

กิจกรรมประกวดบ้านเรือนน่าอยู่่ หมู่บ้านสะอาด

( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2561 อ่าน 93 ครั้ง )

ร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 12/08/2561 ณ วัดบ้านบ่อแสง

( ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 อ่าน 64 ครั้ง )

กิจกรรมวิ่งคบเพลิงประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) "เจียงฮายเกมส์"

( ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 อ่าน 66 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาเด็กและเยาวชนและการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

( ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 อ่าน 55 ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2561 อ่าน 88 ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ กิจกรรมประชุมร่วมกับประชาคมของชุมชน

( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2561 อ่าน 143 ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ กิจกรรมรณรงค์

( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2561 อ่าน 185 ครั้ง )

โครงการปั๋นเพื่อรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 246 ครั้ง )

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลแม่ต่ำ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 242 ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลแม่ต๋ำ กิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน ครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลหงาว อำเภอเทิง จังห

( ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 175 ครั้ง )

งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560

( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2560 อ่าน 489 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสใาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ในการบริหารจัดการขยะและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25

( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560 อ่าน 303 ครั้ง )

โครงการ แก้ไขปัญหาจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 อ่าน 188 ครั้ง )

โครงการ สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

( ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 อ่าน 430 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันพระในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านแม่ต๋ำใต้

( ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 อ่าน 201 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันพระในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านบ่อแสง

( ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 อ่าน 250 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลแม่ต๋ำ พ.ศ.2560 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 อ่าน 233 ครั้ง )

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 อ่าน 528 ครั้ง )

กิจกรรม Big cleaning day

( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 อ่าน 489 ครั้ง )

การประชุมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 อ่าน 499 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุ สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็มแข็ง

( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560 อ่าน 165 ครั้ง )

โครงการ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560 อ่าน 360 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านบ่อแสง

( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 อ่าน 1005 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2558

( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2558 อ่าน 1333 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต่ำกลาง

( ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 อ่าน 750 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วสตำบลแม่ต๋ำร่วมกับทางอำเภอพญาเม็งรายจัดงานวันไหว้สาพญามังราย วันที่ 18 เมษายน 2558

( ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2558 อ่าน 707 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2558 อ่าน 338 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี 2557 ณ วัดบ้านแม่ต๋ำน้อย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557

( ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2557 อ่าน 632 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2557 อ่าน 428 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2557 อ่าน 550 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมงานกีฬา อปท.สัมพันธ์ แม่เปาเกมส์ เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่เปา

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2557 อ่าน 724 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2557 อ่าน 558 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง เมื่อวันที่ 15 พศจิกายน 2556

( ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 อ่าน 655 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจัดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

( ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2556 อ่าน 603 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สนับสนุนอุปกรณ์จราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

( ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 อ่าน 669 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ แห่เทียนวันอาสาฬหบูชา ณ สำนักปฏิบัติธรรม วันที่ 19 ก.ค. 2556

( ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 อ่าน 764 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

( ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556 อ่าน 941 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปี 2556 ที่ อบต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และเทศบาลบ่านเพ อ.เมือง จ.ระยอง

( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 อ่าน 882 ครั้ง )

ผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำไปศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556

( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 อ่าน 1505 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานวันสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2556 อ่าน 680 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ จัดงานดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2556 อ่าน 753 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ ร่วมงานวันไหว้สาพญาเม็งรายเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2556 อ่าน 1383 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ

( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2556 อ่าน 821 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานการตัดเย็บกระเป๋าอเนกประสงค์ วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2556 อ่าน 669 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ จัดงานพิธีสืบชะตาหลวง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2556 อ่าน 699 ครั้ง )

องคืการบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำจัดโครงการการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ในวันที่ 15 มีนาคม 2556

( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2556 อ่าน 725 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ จัดงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย

( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2556 อ่าน 795 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง เปิดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55

( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2555 อ่าน 1027 ครั้ง )

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2555

( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2555 อ่าน 1585 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2555 ของดีศรีแม่ต๋ำ มหกรรมลำไยหวาน สืบสานวัฒธรรมประเพณี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555

( ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2555 อ่าน 1003 ครั้ง )

โครงการอบรมกฎจราจร ประจำปี 2555

( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2555 อ่าน 1731 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555

( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2555 อ่าน 1034 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ ได้จัดกิจกรรมการปลุกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2555 อ่าน 789 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555

( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2555 อ่าน 1221 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2555

( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2555 อ่าน 857 ครั้ง )

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ

( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2555 อ่าน 795 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555

( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2555 อ่าน 711 ครั้ง )

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ต๋ำไปศึกษาดูงานที่ อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย เมื่อวันที่ 5 มิย. 55

( ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 อ่าน 1133 ครั้ง )

ผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำไปทัศนศึกษา วัดเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 55

( ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 อ่าน 898 ครั้ง )

อบต.แม่ต๋ำ จัดโครงการอบรมกรีตยางพารา ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2555

( ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2555 อ่าน 978 ครั้ง )

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 6-14 พฤษภาคม 2555

( ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2555 อ่าน 991 ครั้ง )

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2555 อ่าน 1246 ครั้ง )

โครงการส่งมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา วันที่ 28 ธันวาคม 2554

( ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2554 อ่าน 1399 ครั้ง )

โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี พ.ศ.2554 วันที่ 19 ธันวาคม 2554

( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2554 อ่าน 1437 ครั้ง )

ชาวตำบลแม่ต๋ำร่วมบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2554 อ่าน 1579 ครั้ง )

โครงการอบรมป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2554 อ่าน 1371 ครั้ง )

โครงการอบรม เยาวชนร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด ''The winner ผู้พิชิตยาเสพติด

( ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2554 อ่าน 1330 ครั้ง )

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2554

( ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2554 อ่าน 2598 ครั้ง )

อบรมกรีดยางพารา

( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2554 อ่าน 1579 ครั้ง )

อบรมครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2554 อ่าน 1428 ครั้ง )

งานของดีศรีแม่ต๋ำ มหกรรมลำใยหวาน

( ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2554 อ่าน 1686 ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

( ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2554 อ่าน 1461 ครั้ง )

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2554 อ่าน 1317 ครั้ง )

พิธีสืบชะตาหลวง

( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2554 อ่าน 2923 ครั้ง )

งานบัณฑิตน้อย

( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2554 อ่าน 1701 ครั้ง )

ประมวลภาพกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแม่ต่ำ

( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2554 อ่าน 1718 ครั้ง )

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2554 อ่าน 1430 ครั้ง )

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันที่ 7 มกราคม 2554

( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2554 อ่าน 1503 ครั้ง )

โครงการปลูกต้นไม่เพื่อพ่อของแผ่นดิน

( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2553 อ่าน 1622 ครั้ง )

งานลอยกระทงตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง

( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2553 อ่าน 6249 ครั้ง )

โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว อบต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2553 อ่าน 2119 ครั้ง )

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจครอบครัว

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2553 อ่าน 1832 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2553 อ่าน 1565 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2553 อ่าน 1421 ครั้ง )

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

( ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2553 อ่าน 1691 ครั้ง )

โครงการการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด 2553

( ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2553 อ่าน 2766 ครั้ง )

โครงการสนับสนุนชุดน้ำยาตรวจหาสารเสพติด

( ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2553 อ่าน 2496 ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2553 อ่าน 1769 ครั้ง )

อบรมโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า

( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2553 อ่าน 1997 ครั้ง )

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2553 อ่าน 1750 ครั้ง )