องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน \"วิ่ง ทั้งตำบล เพื่อคนแม่ต๋ำ\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 อ่าน 54 ครั้ง )

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋

( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 อ่าน 48 ครั้ง )

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำอิง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ 9 บ้านแม่ต

( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ่าน 43 ครั้ง )