องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

งบการเงิน

keyboard_arrow_right

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

keyboard_arrow_right

งบทดลอง และรายรับ-รายจ่าย เดือน เมษายน 2563

keyboard_arrow_right

งบทดลอง และรายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 2563

keyboard_arrow_right

รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

keyboard_arrow_right

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน

keyboard_arrow_right

งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

keyboard_arrow_right

งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม 2563

keyboard_arrow_right

งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562

keyboard_arrow_right

งบทดลอง และรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562

keyboard_arrow_right

งบทดลองและงบเดือนพฤศจิกายน 2562

keyboard_arrow_right

กันยายน 2562

keyboard_arrow_right

งบเดือน สิงหาคม 2562

keyboard_arrow_right

งบการเงินเดือน กรกฎาคม 2562.pdf

keyboard_arrow_right

รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ 2562

keyboard_arrow_right

งบการเงินเดือนมิถุนายน 2562

keyboard_arrow_right

รายรับ-รายจ่าย ปี 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

keyboard_arrow_right

31 พฤษภาคม 2562

keyboard_arrow_right

งบทดลอง เมษายน 2562

keyboard_arrow_right

มีนาคม 2562

keyboard_arrow_right

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

keyboard_arrow_right

เดือน มกราคม 2562

keyboard_arrow_right

เดือน ธันวาคม 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561

keyboard_arrow_right

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสมรา 2 ประจำปี 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560

keyboard_arrow_right

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปี 2560

keyboard_arrow_right

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560

keyboard_arrow_right

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

keyboard_arrow_right

งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559

keyboard_arrow_right

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปี 2560

keyboard_arrow_right

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปี 2560

keyboard_arrow_right

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559