ติดต่อเรา

    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
    หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
    โทรศัพท์ 053 – 190551 โทรสาร 053 – 190552
    Email : obt.maetam@hotmail.com