โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Read more

วันที่ 8 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยและพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง(ผู้ป่วยติดเตียง)ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิตามโครงการผ่านบัตรประขาชนได้

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำร่วมกับอำเภอพญาเม็งราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ย่านการค้า และตลาดชุมชน” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ตลาดชุมชนบ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Read more

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ แหล่งเรียนรู้อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more

วันที่ 1 มีนาคม 2564 อบต.แม่ต๋ำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าขึ้น ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 เชียงราย และได้ทำแนวกันไฟบริเวณสระจำตองใหญ่เขตหมู่ที่10 ต.แม่ต๋ำ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

Read more

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดม่อนเศรษฐี

Read more